Aktivitetskalender 2019
Fredag den 29.marts kl. 19.00
på Søllested Skole, Birketvej 1B - 4920 Søllested
Generalforsamling
Dagsorden iflg. vedtægter.
HUSK forslag skal være formanden i hænde
senest 14 dage før.

Tilmelding senest 20.marts til Ingelise 51297547
Senere er der kaffe og kage som vi plejer.

________________________________________________
Søndag den 16. juni kl. 10-14
Plante-bytte-dag
Afholdes som sædvanligt hos Henning Petersen, Bygaden 91,
4983 Dannemare.
Gratis gaver/planter fra medlemmerne og sælgerne modtages til brug i tombolaen.
Der kan købes kaffe, kage, sandwich, øl og vand til rimelige priser.

Stadepladser koster kr. 50,- samt minimum 1 plante til tombola

Tilmelding skal ske til formand Leif Møller, tlf. 22 97 20 63
Senest 1 uge før.

I må gerne tage venner og bekendte med
til plante-bytte-dagen
som er et åbent arrangement
----------------------------------------------------------------------------------
Fredag den 26. juli kl. 17
Grill-arrangement
Afholdes hos
Leon og Julia Mikkelsen, Stubbegårdsparken 204, 4900 Nakskov
Grillene tændes kl. 18. Maden har man selv med.
HUSK! - Støt foreningen ved at købe vin, øl og vand.
Tilmelding til Inge Lise - tlf. 51 29 75 47
----------------------------------------------------------------------------------------
Lørdag den 24. august
Bustur til sjælland
Afgang fra kryers Gård Nakskov kl.07,30

Opsamling fra Banegårdspladsen Maribo ca 08,00 og pendlerpladsen
ved gundslev v.afkørsel 43 ca kl.8,30
Foreningen giver en kop formiddagskaffe med franskbrød.
Pris 125,00 kr.per person for turen
HUSK at medbringe madpakke
HUSK! - Støt foreningen ved køb af øl og vand.
Tilmelding til formanden Leif Møller - tlf. 22 97 20 63.
eller Inge lise 51297547
______________________________________________________

Fredag den 22. november kl. 19
på Søllested Skole, Birketvej 1B - 4920 Søllested
Sæsonafslutning med julehygge
HUSK en pakke til en værdi af 20-25 kr.
HUSK! - Støt foreningen ved at købe øl, vand, kaffe og glögg.
Tilmelding senest d.16 nov. Til Inge Lise tlf.51297547
------------------------------------------------------------------------------------------
Foreningens STORE telte
kan lejes
Dette kan ske ved henvendelse til Inge Lise (51 29 75 47)
Prisen er kr. 500

Vil du vide mere om fuchsia?
Tommy Strucks enke - Gitte - har overdraget klubben
al Tommys materiale om fuchsia.
Dette materiale kan - mod kvittering - lånes i max. 1 måned
med mulighed for forlængelse
hos Iver Pedersen (61 74 61 92).

Har du/I en e-mail adresse så oplys den til kassereren.
inge.lise.hansen47@gmail.com
Det vil spare foreningen for udgift til porto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestyrelsen håber på stort fremmøde
til foreningens arrangementer!!
---------------------------------------------