Generalforsamling d.31 marts 2017
referat
Dirigent : Per Hansen
Referent : Leif
Formandens beretning : Der har været en tur til Holland 3 dage .Det første sted udstilling/salg af orkideer, dag 2 stod på planteskoler 5 stk. blev det til ,det forgik stille og roligt .Dag 3 skulle vi først til Van Der Vell  og købe det turen handlede om der efter gik turen hjem .Plante dag holder vi os på samme antal besøgende som andre år, fuldt op med stande. Grill aften som en hygge ting der blev snakket ,og grillet meget. Kør selv tur gik til Sakskøbing for se på rododendron, asalier, cypresser, Rasted stod på græsser, Idestrup med fuchsia. Afslutning i november stod i gløgg/æbleskiver der var ikke så mange, håber på flere.
Regnskab: Der er over skud på kontoen selv om der var brugt penge til Hollands turen
Kontingent: det samme.
indkomne forslag: Ingen
Valg til bestyrelsen blev: Inge Lise, Julia, Birthe
1, suppleant: Benny Nielsen 2, suppleant: Jan Laumann
Bilagskontrollant: Kaj Hansen
Eventual: Skal vi til Holland 2018 4 ville gerne. Hollands turen var der nogen der mente de penge foreningen havde brugt, kunne bruges til noget andet som flere havde interesseret i. Jule afslutning bliver med hygge musik minus banko spil.     

                                                   Referater af Generalforsamling
d.11 april 2008    d.17 april 2009    d.12 marts 2010    d.15 april 2011    d.30 marts 2012 12 april 2013 d.20 mars 2015 d.1 april 2016   30 marts 2017  6 april 2018